ELEKTROY Nedir?

Değerli Eğitimcilerimiz ve Kıymetli Velilerimiz;

Araştırmalar gösteriyor ki öğretilen bilginin ölçme yöntemiyle değerlendirilmesi, verilen eğitimi geliştirmenin ve mevcut standartları daha ileriye taşımanın en etkili yollarından biridir. Öğrencilerin derse ne ölçüde katıldıklarını görmek; onların sorunlarını tespit etmek ve tüm sınıfın beraber ilerleme kaydetmesini sağlamak için en önemli ölçüttür. Elektroy ile klasik cevap verme sistemlerine göre (parmak kaldırma, optik değerlendirme vb.) kat kat daha kısa sürede ve zahmetsizce sınıfınızı değerlendirebilirsiniz.

Kısa zamanda tek bir soru ya da test halinde sorular hazırlayıp bunları sınıfa sorabilirsiniz. Uygulama biter bitmez çok yönlü raporlar sayesinde sınıfınızın durumunu görebilir, öğrencilerinizin her birinin hangi soruya kaç saniyede ne yanıt verdiğini detaylı biçimde inceleyebilirsiniz.

Her öğrenciye eşit şartlarda cevap hakkı tanımak, kendini ifade etmekte zorlanan sessiz öğrencilerde dahil tüm sınıfın motivasyonunu ve kendine güvenini her kullanımda daha da arttıracaktır.

ELEKTROY’un Çalışma Prensibi:

Sınıf içinde öğretmenin projeksiyon cihazından tahtaya/perdeye yansıttığı test sorusuna her bir öğrenci elindeki ismine özel tanımlanmış kumandasından A,B,C,D,E ve BOŞ şıklarından birini tuşlayarak cevap verir. Her öğrencinin verdiği cevap kablosuz iletişim teknolojisi ile öğretmenin bilgisayarındaki programa otomatik olarak iletilerek kaydolur ve bu işlemler saniyeler içinde gerçekleşir.

Böylece tüm öğrencilerin sonuçları öğretmen tarafından saniyeler içinde görülebilir, sınıfın doğru-yanlış yüzdesi, her sorunun çözülebilme oranı, öğrencilerin net sayısına göre sıralaması ve her öğrencinin doğru-yanlış-boş sayıları raporlanabilir.ELEKTROY ile soruları tuşa getirin…

Öğrenciler Açısından Elektroy:

1. Öğrencilerin hangi konularda daha başarılı oldukları hangi konularda gelişme göstermeleri gerektiği anında tespit edilir.
2. Verilen konular, anlatılan üniteler için öğrencilerin hangi seviyede oldukları eksiksiz ve doğru biçimde elde edilir.
3. Öğrencilerin sınav heyecanını yenmesinde etkin rol oynar. Sıkça yapılana konu taramaları sayesinde sınavlarda oluşabilecek kaygı ve endişe azalır.
4. Öğrencilerin kendine güveni artarak gelişir.
5. Öğrencilerin derse katılımını arttırarak sınıf içinde interaktif bir ders işleme ortamının oluşmasını sağlar.
6. Severek ve isteyerek soru çözmek öğrencilerin moral ve motivasyonlarını en üst seviyeye çıkarır. Dersler daha eğlenceli hale gelir.
7. Öğrencilerin zamanı iyi kullanmayı öğrenmelerini sağlar. Öğrencilerin soruları okuma süreleri azalır. Böylece daha kısa sürede daha çok soru çözmek mümkün olur.
8. Öğrencilerin okuduğunu anlama, anladığını değerlendirip sonuca ulaşma becerileri hızlanarak gelişir.
9. Anlatılan konuların anında değerlendirilmesi, öğrencileri dersi dinlemeye ve planlı çalışmalar yaparak hazırlıklı olmaya yönlendirir.
10. Elektroy, öğrencilere kendilerini rahat hissettikleri bir ortam sağlayarak derse katılımlarını teşvik eder. Sorulan soruları yanlış bile yanıtlasalar sonuçta aktif öğrenme ortamı içinde bulunarak hatalarını telafi etme şansı yakalarlar.
11. Her tip öğrenci profili için başarıya olumlu yönde katkı sağlar. Öğrencilerin severek yaptığı keyif aldıkları bir aktivitedir. Herkes sınıf içinde sorulan sorulara katılımda bulunur. Sesini çıkaramayan sessiz öğrencilerde dâhil her tip öğrenci için performans artırımında bulunmak Elektroy ile çok kolaydır.

 
Öğretmenler Açısından Elektroy:

1. İstatistikî bilgilerin ışığında yapılan geri bildirimler ve telafiler sayesinde bilgi düzeyinde sürekli iyileştirme yapmayı mümkün kılar.
2. Eğitimcilerin öğretim materyallerini ve eğitim süreçlerini değerlendirmelerine, aksayan eksik kısımları görebilmelerine imkân sağlar.
3. Eğitimcilerin geçmiş verileri değerlendirerek geleceğe yön vermelerine yardımcı olur.
4. Müfredatta geçen tüm konular için objektif doğru bir değerlendirme yapmayı kolaylaştırır.
5. Öğretmenlerin daha geniş açılardan değerlendirme yapabilmelerine olanak sağlar.
6. Eğitimin kalitesinin artması adına tatlı bir rekabetin oluşması ile sınıf içinde dinamik ve eğlenceli bir ortam yaratılmış olur.
7. Tüm öğrencilerin derse katılımı sağlanır.
8. Öğrencilerin zaman içindeki gelişimleri takip edilir. Öğrencilerin güçlü ve zayıf yönleri ortaya çıkartılır.
9. Okul-Öğretmenler-Öğrenciler ve veliler arasında eş zamanlı ve düzgün veri paylaşımını mümkün hale getirir.
10. Sınıfın genel başarı durumu ve bu başarının seyri kolayca takip edilir. Çoğunluğun ihtiyacına yönelik tedbirleri almak kolaylaşır.
11. Öğretmenler, öğrencilerinin gelişimlerini sürekli takip edip aksayan ve iyi giden yönleri anında tespit ederler.
12. Sorulan sorularda çeldirici kısımların tespitinde belirleyici rol oynar. Öğrencinin nasıl düşündüğü hakkında bilgi vererek öğretimin kalitesini arttırır.

Veliler Açısından Elektroy:

1. Sınıf içinde yapılan uygulamaların sonuçları velilere detaylı karnelerle veya internet üzerinden görüntüleme yoluyla anında ulaştırılır. Veliler öğrencileri hakkında daha çok bilgiye sürekli olarak erişebilme imkânına sahip olurlar.
2. Velilerin çocuklarının durumu hakkında daha çok bilgi edinmesini sağlar.
3. Eğitimin çok önemli bir parçası olan velilerin çocuklarının durumlarıyla daha ilgili olmaları için onlara yol gösterir.

Yöneticiler Açısından Elektroy:

1. Öğretmenlerin ve öğrencilerin durumları hızlı ve kesin olarak takip edilebilmektedir.
2. Sınıfların durumları birbirleri ile kıyaslanarak, okulun bütünlüğü sağlanabilmektedir.
3. Kurum içi ölçme değerlendirme sistemi kurularak başarının takibi ve geliştirilmesi konusunda uygun ortam sağlanmış olur.